Čísla popisná, čísla evidenční…

Kategorie: Aktuality a informace

Číslování domů bylo uzákoněno za vlády Marie Terezie. Každá budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Tabulka s číslem se umísťuje viditelně a vlastník nemovitosti je povinen ji umístit na vlastní náklady. Vše upravuje zákon o obcích 128/2000 a jeho vyhlášky.

Autor: Karel Janák

Publikováno: 5. ledna 2011