Hledáme nové tváře do volební komise!

Categories: Aktuality a informace

Volby do Zastupitelstva města Zlína

Volby do zastupitelstva města Zlína se uskuteční ve dnech:

  • v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod.
  • v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod.

Kdo se může stát členem OVK (dle § 17):

– státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),

– u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva,

– a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání komise.

 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny – po schváleném navýšení:

předseda 2200 Kč,

místopředseda 2 100 Kč,

člen 1800 Kč.

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky na zlin.eu nebo na tel.: 577 630 188

Author: Vojtěch Najman

Publikováno: 6. září 2018