Farnost

Kaple sv. VáclavaPozoruhodná svým architektonickým výrazem je funkcionalistická stavba kaple sv. Václava, která je chráněnou památkou. Na počátku zrodu kudlovské kaple bylo vytvoření nadace Anny a Josefa Procházkových roku 1927.

Slavnost svěcení kaple 22. 9. 1929 zachytil v zápisu do farní kroniky tehdejší farář a kudlovský rodák Mons. ThDr. Theodor Vavruša, který sám přispěl na vnitřní vybavení kapličky obnosem 19 tisíc korun. Kněžské svěcení přijal r. 1905 a několik let zastával místo sekretáře u svého strýce olomouckého arcibiskupa ThDr. Theodora Kohna. Od r. 1926 působil jako farář ve Zlíně a o 10 let později byl jmenován papežským komořím. V r. 1939 odešel do Polska a zúčastnil se jeho obrany. Po porážce internován Rusy v Sozdale. Během druhé světové války byl předčasně penzionován Němci a po válce se navrátil do kněžství Zlína.

Kaple sv. Václava (2013)Kaple sv. Václava na Kudlově spadá pod Zlínskou Farnost a nachází se na ulici Václavská (GPS: N 49°12´13″ E 17°41´1″, výška 343 m n. m.).

K náboženským stavbám také často náleží pohřebiště, zde tomu ale tak není. Po zrušení starého zlínského hřbitova, kde Kudlovští pohřbívali, začali místní usilovat o vytvoření vlastního, jenž měl být na části zvané Dílce. Vybudováním spojovací cesty z Kudlova na nový zlínský Lesní hřbitov roku 1932 však od záměrů upustili. Prvním občanem Kudlova pohřbeným na Lesním hřbitově byl 28. března 1933 10letý Drahoš Janiš (čp. 61).

 

Kamenné kříže

Mezi církevní památky na Kudlově se řadí také čtyři kamenné kříže, jež lemují hlavní komunikaci směrem od Zlína na Březůvky (ulice Václavská, Březovská).

 

První kamenné kříže byly zřejmě postaveny v roce 1877, jak je vytesáno na jejich zadní části. Jeden se nachází u kapličky a byl zde přemístěn od „Stuchlíkového“, z místa, kde byla později postavena, dnes již prodaná, hasičská zbrojnice. Druhý kříž se nachází u hlavní silnice Březovské poblíž autobusové zastávky před Pindulí.

 

Z nadace Františka Vaje (čp. 11) povstal a byl vysvěcen dne 3. října 1909 na dolním konci Kudlova nový, třetí kamenný kříž, který tak nahradil původní dřevěný.

 

Čtvrtý kamenný kříž byl na Kudlov přemístěn ze zrušeného bývalého hřbitova ve Zlíně a opraven v roce 1955. Stojí v horní části Kudlova u bývalého obchodu.

 

Na pátý kamenný kříž narazíte, když se vydáte Průkopem na pomezí mezi Kudlovem a Jaroslavicemi. Nachází se už na jaroslavickém katastru a byl postaven roku 1911. „Ku cti a chvále boží věnovali manželé František a Veronika BOBALOVI l. p. 1911“, píše se na jeho desce.

První kamenný kříž u kaple sv. Václava Druhý kamenný kříž poblíž autobusové zastávky na Pinduli Třetí kamenný kříž na dolním konciČtvrtý kamenný kříž u bývalého obchodu