Infrastruktura

Vodovod

Voda

Pitná voda se na Kudlově povětšinou nachází ve větších hloubkách. Řada zdejších pramenů se sbíhá v jeden celek – Kudlovský potok, který protéká Zlínem, aby se nakonec stal přítokem Dřevnice.

Pasekáři na Kudlově jsou odkázáni na svou vlastní vodu ze studny. Vybudování takové studny někdy nebylo levnou záležitostí. Vyhloubení studny u školy roku 1931 do hloubky 32 m stálo 7 716 korun. Studánky měly i svá jména: Orlova, Lupčíkova, Vajovo koryto. Nyní v zástavbách tyto studny nahrazuje obecní vodovod a studny většinou slouží k zalévání zahrádek, pokud je majitelé zbytečně sami nezasypali. Na jaře roku 1937 proběhla zkouška všech kudlovských studní, nejsou-li lidskému zdraví škodlivé. Bohužel většina měla vodu závadnou (díky splaškům a močůvce), a tudíž musely být upraveny nebo zasypány. Téhož roku vznikl svazek obcí, který realizoval vodovod.

 

Kanalizace

Všeobecná kanalizace byla na Kudlově prováděná postupně společně s výstavbou zdejších komunikací. V současnosti není odpadová kanalizace realizovaná v ulici Zelená.

 

Silnice, cesty, ulice

Jediná historická cesta, jež spojovala Kudlov s blízkým Zlínem, vedla korytem Kudlovského potoka a byla vždy ve špatném stavu. V době dešťů prakticky nesjízdná. Stavba prašné silnice ze Zlína na Kudlov byla zahájena roku 1902 a od roku 1909 byla rozšiřována až na Březůvky. V důsledku světové války však byla dokončena až roku 1922. O deset let později byla v režii města Zlína vybudována cesta na nový lesní hřbitov. Tím bylo zpřístupněno pohřbívání i obyvatelům Kudlova, kteří do té doby usilovali o vlastní hřbitov. V r. 1936 vznikla díky zástavbě dnešní ulice Na Vrchovici, dříve známa jako Školní.

Největší investicí do hlavní komunikace se Kudlov dočkal až v letech 2004 – 2008, kdy byla rekonstrukce realizována ve třech etapách. Jednalo se o sdruženou investici města Zlína (chodníky a zastávky) a Ředitelství silnic Zlínského kraje (silnice II/490). V průběhu se prodloužila také trasa MHD se vznikem nové točny. Ulice Formanka byla opravena v listopadu 2008, ulice Háje se dočkala v roce 2011.

Od 1. 8. 2004 jsou všechny ulice na Kudlově pojmenovány. K výraznějšímu rozšíření došlo v roce 2011, kdy především díky výstavbě v okolí Dálnice bylo přidáno 16 ulic.

 

Doprava

Autobus společnosti DSZOHromadná doprava na Kudlov je od roku 1945 zajišťována autobusovými linkami společnosti DSZO. Současná linka č. 32 jezdí z Mladcové osou přes město Zlín až na zastávku Kudlov-točna. Linka č. 31 (Jaroslavice – Filmové ateliéry-točna) jezdí z Jaroslavic taktéž přes centrum města, avšak končí točnou na Filmových ateliérech. Výjimkou je jeden ranní spoj ve všední dny, který jede přes zastávku Kudlov-tiskárna k pomníku padlých.

 

Elektrifikace

Elektrifikace Kudlova proběhla díky přispěním firmy Baťa v roce 1935.

 

Telekomunikace

Telefonní linky byly přivedeny na Kudlov ještě o něco dřív a to již v roce 1930, přičemž pořízení vyšlo na 7 500 korun. První hovorna a zároveň centrála byla U Vajů. V současnosti má společnost Telefónica (O2) na Kudlově dva veřejné automaty. U horního obchodu a uprostřed „činžovní“ zástavby Filmových ateliéru.

Území místní části Kudlov je kompletně pokryto signálem všech mobilních operátorů na úrovni 2G (EDGE) a LTE (4G). Signál na úrovni 3G (HSPA+) pokrývá většinu obydleného území.

 

Kabelová síť

Kabelová síť zde není zavedená.

 

Plynofikace

Plynofikace byla zavedená postupně v 90. letech 20. století.