Klub seniorů

Klub seniorů vznikl zde na Kudlově na základě aktivity místních občanů. Zřízen byl rozhodnutím Rady města Zlína dne 20. listopadu 2002.

Senioři prostorově využívají místnost v 1. patře mateřské školy, kde se setkávají pravidelně každý čtvrtek. Zdatnější jedinci mužského pohlaví využívají tělocvičnu mateřské školy, kde vybíjejí energii hrou stolního tenisu. Přímo v klubovně se rozvíjí debata, co nového doma, ve světě, v politice. Plánují zde výletní akce a využívají také místní knihovnu. Vzpomínají na staré časy, kdy na Kudlově ještě pozdravil jeden druhého.