Nové dětské hřiště

Kategorie: Aktuality a informace

V listopadu 2009 začala výstavba první části dětského hřiště. V současné době je již hotová. Jednalo se o náhradu stávajících prolézaček za moderní lanové prvky – Cheopsova pyramida a kolotoč.

Povrch byl vytvořen z měkké gumy. Původní záměr použít valounky jako dopadovou plochu jsme po negativních zkušenostech s údržbou v jiných městských částech opustili.

Pořizovací náklady hřiště jsou 900 tisíc Kč.

Další fáze bude pokračovat na jaře 2010 kdy dojde k vybudování hřiště pro menší děti. Na tuto část vzniká projektová dokumentace.

Pro bližší podrobnosti kontaktujte kancelář místní části, paní Neherovou nebo přijďte na jednání komise místní části. Vaše připomínky a náměty velmi uvítáme.

Autor: Kancelář místní části Kudlov

Publikováno: 25. prosince 2009