Oprava kaple na Kudlově

Kategorie: Aktuality a informace

Technický stav kaple sv. Václava vyžaduje větší opravu, která spočívá ve výměně schodišťových stupňů, opravách betonových zídek, opravě kovaného oplocení a výměně zbývajícího poškozeného oplocení za nové. Dále je plánováno venkovní osvětlení kaple a přesunutí elektrického vedení. Rozpočtové náklady dosahují cca 200 tis. Kč. Část nákladů bude kryta za přispění Zlínského kraje a Magistrátu města Zlína.

Těm, kdo by chtěli finančně pomoci, je určeno č. ú. 42020200830/6800, variabilní symbol 222. Dar lze předat i osobně panu Vojtěchu Stuchlíkovi – tel. 775 630 489, který vystaví potvrzení farního úřadu o přijetí daru.

Autor: Karel Janák

Publikováno: 18. července 2011