<>

Místní část Kudlov se nachází 2,5 km jihovýchodně od centra Zlína, jehož je dnes místní částí. Leží v nadmořské výšce 394 m na rozloze 628 ha. Kudlovská krajina je kopcovitá a pramení tady potoky. K 1. 1. 2016 je v místní části Kudlov evidováno 1983 obyvatel a 597 čísel popisných.

Kudlov byl založena někdy mezi lety 1550–1570, nejstarší dochovaná zmínka se nachází v Zemských deskách práva olomouckého z roku 1571.

Významným počinem byla stavba Filmových ateliérů Baťa (FAB) v říjnu 1935. Byla zde vybudována i malá obytná kolonie pro zaměstnance studia, dnes zvaná Fabiánka.


Historická pohlednice

  Aktuality a informace

Pouť 2011 Kudlov

Za příležitosti 440. výročí Kudlova byla o víkendu před zemědělskou farmou pouť. Nechyběl turnaj malého fotbalu, sobotní večerní zábava v KUC s kapelou Ucpaný Komín a Ještěr Rock, ani kolotoče a jiné atrakce. V neděli jezdil pouťový vláček, mažoretky se pochlubily svým vystoupením a zazněla dechovka.

Dopravně bezpečnostní zařízení

Ve dnech 18.-19.8.2011 byl proveden pověřenou firmou na třech místech v Kudlově, a to u pomníku padlých, Výhledy a Kudlov Kozí rynek, bezpečnostní zdrsňující červený nástřik Rocbinda. K čemu tohle slouží, nechám na diskusní odpověď. Náklady celkem na 490 m2 nástřiku dosáhly výše 345 tisíc Kč.

Chodník v ulici Zelená

Na chodníku v ulici Zelená se provádí částečné opravy. Jedná se hlavně o opravy náběhů chodníků u vjezdů k rodinným domkům, které nejsou vždy odborně provedeny jejich majiteli. Některé propadlé úseky se vyrovnávají celé.

Oprava kaple na Kudlově

Technický stav kaple sv. Václava vyžaduje větší opravu, která spočívá ve výměně schodišťových stupňů, opravách betonových zídek, opravě kovaného oplocení a výměně zbývajícího poškozeného oplocení za nové. Dále je plánováno venkovní osvětlení kaple a přesunutí elektrického vedení. Rozpočtové náklady dosahují cca 200 tis. Kč. Část nákladů bude kryta za přispění Zlínského kraje a Magistrátu města…  Kulturní a sportovní akce

      Ostatní události

        Hlášení rozhlasu