<>

Místní část Kudlov se nachází 2,5 km jihovýchodně od centra Zlína, jehož je dnes místní částí. Leží v nadmořské výšce 394 m na rozloze 628 ha. Kudlovská krajina je kopcovitá a pramení tady potoky. K 1. 1. 2016 je v místní části Kudlov evidováno 1983 obyvatel a 597 čísel popisných.

Kudlov byl založena někdy mezi lety 1550–1570, nejstarší dochovaná zmínka se nachází v Zemských deskách práva olomouckého z roku 1571.

Významným počinem byla stavba Filmových ateliérů Baťa (FAB) v říjnu 1935. Byla zde vybudována i malá obytná kolonie pro zaměstnance studia, dnes zvaná Fabiánka.


Historická pohlednice

  Aktuality a informace

Hledáme nové tváře do volební komise!

Volby do Zastupitelstva města Zlína Volby do zastupitelstva města Zlína se uskuteční ve dnech: v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 do 22:00 hod. v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hod. Kdo se může stát členem OVK (dle § 17): – státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně…

Plánované přerušení dodávek tepelné energie

Společnost Alpiq Generation oznamuje svým odběratelům, že v době od 29.07.-03.08.2018 dojde k přerušení dodávek tepelné energie. Přerušení dodávek se týká všech zákazníků, kteří mají se společností uzavřenou smlouvu o dodávkách tepla v horké vodě. Přerušení dodávek je nezbytné k provedení revizních, údržbových a opravných prací výrobního a rozvodného zařízení.

POZOR: Uzavírka Kudlova

Pro veškerou silniční dopravu kromě účastníků cyklistických závodů bude 14.7.-15.7. ve Zlíně v čase v sobotu od 10:00-17:45 h, v neděli od 08:00-17:15 h uzavřena ulice Štefánikova a silnice, které vedou ze Zlína na Kudlov a do Jaroslavic.        Kulturní a sportovní akce

      Ostatní události

        Hlášení rozhlasu