Mateřská škola

MŠ KudlovZpočátku školní docházky chodila omladina Kudlova do březnické školy. Ta žádala po Kudlovu každým rokem platbu školného, a tak obec kudlovská rozhodla o vybudování místní obecní školy. Zakoupila od Jana Čecha, podsedníka čp. 41, pozemek za 200 zlatých. Na stavbu obdržela zemské příspěvky ve výši 1 500 zlatých. Stavba započala v květnu 1896 a byla dokončena v srpnu. Celkové náklady se vyšplhaly na 8 911 zlatých. Slavnostně byla vysvěcena březnickým farářem Nepustilem 6. září 1896. Správcem a učitelem byl jmenován František Kaděra, který 1. ledna 1897 začal vyučovat v této jednotřídce 69 žáků.

Škola byla poprvé opravena roku 1907 a o deset let později začaly do školy chodit i děti pasekářů, které do té doby stále navštěvovaly březnickou školu. V roce 1930 byly Františkem L. Gahurou vypracovány plány na přístavbu školy. Následující rok byla ještě na pozemku školy pořízena studna o hloubce 32 metrů, která vyšla na 7 776 korun. Se stavbou se započalo až v roce 1933 s rozpočtem 155 tisíc korun, financovaným firmou Baťa. „BUĎ VZDÁN TÍMTO fy BAŤA SRDEČNÝ DÍK,“ píše se v kronice. Přístavba 1933Nová školní budova byla jednopatrová, dvě třídy v přízemí a dvě třídy v prvním patře. Ve školním roce 1932/1933 zde chodilo 129 žáků. Ze staré školní budovy byly ještě roku 1934 vybudovány dílny, cvičná kuchyně a byt pro řídícího učitele. Přestavbu za 14 400 korun zaplatila opět fa Baťa. Slavnostní otevření se uskutečnilo dne 20. května 1934. Technickou vymožeností školy byly splachovací záchody, avšak voda se musela donášet ze studny. Problém byl vyřešen umístěním nádrží na půdě, do kterých se ručně čerpala voda ze studny. Náklady ve výši 7 500 korun zaplatila fa Baťa. Mateřská škola byla při obecní zřízena ve školním roce 1936/1937. V roce 1953 zde byly tři třídy se 104 žáky.

Zavedením příměstské dopravy ze Zlína škola ukončila vyučování a žáci se rozešli do zlínských škol. Současná mateřská škola je samostatným ekonomickým subjektem.