Vytvořte znak Kudlova – prezentace návrhů zde

Kategorie: Aktuality a informace

Kudlov nemá svou historii dlouhou a jako samostatná obec neměl vytvořen ani znak, prapor nebo dochovanou pečeť. Kdo má zájem, může se o vytvoření něčeho takového pokusit nyní, k výročí 440 let Kudlova (1571-2011). Stačí schématicky, lehkou podobu vypracuji. kj

Z čeho by se mělo vycházet:

  1. Z erbu Tettauerů, jako prvních vlastníků „Kudlowa“.
    Erb: na červeném poli z paty a levého okraje štítu vystupují tři stříbrné vlčí zuby. Klenot: rozevřená křídla, vpravo stříbrné, vlevo červené. Přikrývadla: barva červeno-stříbrná.
  2. Z názvu.
    Koudel, kterou zde získávali z konopí a lnu. nebo snad kudla /zavírací nůž/.
  3. Kudlov byl znám studánkami (ještě jsou) a prameništi jako Kudlovského, Jaroslavického, Březnického potoka tak Lazy a Milenov.
  4. Obyvatelé Kudlova byli původně převážně pasekáři.
  5. Kaple zasvěcená sv. Václavovi.
  6. Filmové ateliéry.

Své návrhy můžete posílat v elektronické podobě na email marek.cervinka@gmail.com nebo přinést v úředních hodinách do kanceláře místní části Kudlov (Po 16 – 18 hod.; St 16 – 18 hod.).

 

Autor: Marek Červinka

Publikováno: 1. ledna 2011